0 542 799 13 13

Akrep

İstanbul Böcek İlaçlama Firması: 0 542 799 13 13

Akrep türleri sağlam yapıları ve zehirli özellikleri ile bilinmektedir. Akreplerin zararları insanlar için ölümcül tehdit oluşturduğu için akreplerden korunmak gerekir. Bu türler sağlam yapılı, kuyruk kısmında zehirli iğnesi olan tehlikeli bir böcektir. Böcek ilaçlama yapılan haşereler arasında insanların en fazla tedirgin olduğu zararlılar arasında ilk sıralarda yer alır.

Bu nedenle evde akrep görülmesi çok ciddi endişeye sebep olmaktadır. Akreplerin yapısı kuyruğunda zehirli bir iğne, baş tarafında irice kıskaçlar vardır. Nemli ve karanlık ortamları tercih ederler. Zehirli bu haşereler, sekiz bacakları bulunan eklem bacaklılar içerisinde incelenir. Örümcekler, uyuz böcekleri, keneler ve diğer eklem bacaklılar la aynı gurupta yer alırlar.

Akreplerin Genel Davranışı

Akrebin anatomisi sefalotoraks denilen, aynı zamanda karın opistozoma ismi verilen iki kısımdan oluşur. Akrep çeşitlerinin uzatılmış bir gövdesi ve ucunda akrebin zehirli iğnesi bulunan parçalı ve erektil bir kuyruğu mevcuttur. Gündüzleri çok fazla faal olmayıp avlanmak ve beslenmesini sağlamak için gece karanlığını tercih ederler. Akreplerin tehlikesi bu nedenle daha çok geceleri insanları rahatsız eder.

Avlanma özelliği geceye duyarlı olduğu için gündüz akrepler pek ortalıkta görülmez. Yam yam ve vahşi bir avcı olan akrep avını kuyruğundaki zehri ile etkisiz hale getirir. Akrep türleri değişik renk ve boyda olsa bile yapıları benzerdir. Sıcak iklimlerde çöl kumu altında gizlenen akreplerin ölümcül etkisi daha fazladır. Akrep sokmasından korunmak için akreple temastan kaçınmak ve mekandaki akreplere karşı profesyonel ilaçlama desteği almak gerekir.

Akrebin Yapısı

Akrebin vücudunu dış etkenlerden koruyan, sert ve sağlam bir kabuğu bulunur. Bu zırh görevi gören kabuk yapısı aynı zamanda bir çift orta gözü destekleyen mahiyettedir. Akrepler, geceleri daha faal olan avlarını yakalayıp zehirle etkisiz hale getiren yırtıcı hayvanlardır. Akrepler beslenmesi örümcek, kırkayak, benzeri pek çok böcekten ve hatta başka akreplerden bile olabilmektedir.

Akrep türlerinin büyük çoğunluğu sıcak ve kuru iklimi tercih ederler. Bu nedenle en tehlikeli akrepler çöl ikliminde yaşam sürer. Sıcak çöl havasında kumların içinde gizlenirler. Akrepleri diğer eklem bacaklılardan farklı kılan en belirgin özellikleri çok değişik görünüşleridir. Gövdesinin ön tarafında bir çift güçlü kıskacı, dört çift ayağı ve en kuyruğunun en uç kısmında akrebin güçlü iğnesi bulunur.

Akrep Sokması Öldürür Mü?

Bu iğnenin barındığı çok segmentli kuyruğu genelde yukarı doğru kalkık olup yay şeklinde bükülür. Başın tam ortasında iki adet gözü olup kenarlarda birkaç tane daha gözleri olsa da, akreplerin görme özelliği zayıftır. Hareket ederken gözlerinden daha fazla dokunma duyularını kullanırlar. Kurbanları kendisine yaklaştığı zaman titreşimlerden bunu algılarlar. Akrebin İğnesi insanlar için ölümcül sonuçlara sebep olabilmektedir.

Akrep Çeşitleri, uzun bir gövdeye ucunda keskin ve zehirli iğnelerinin bulunduğu segmentli kuyruk yapısına sahip bulunmaktadır. Bu iğneler, hem saldırı hem de savunma için kullanılan oldukça etkili dikenli organlardır. Yırtıcı bu haşere, kurbanına tek bir batırışta zehirli bir yara açma gücüne sahip oldukça etkili bir zehir bezine sahiptirler. Akrepler tek bir sefer değil birden fazla sokabilme kabiliyetine sahiptir.

Akrep Zehrinin İnsanlara Etkisi

Ancak zehirlerini yenilemek için zamana ihtiyaçlarının olması bunu çokta fazla etkili kılmaz. Akrep sokması tehlikesi bazı zehirli akrepler hariç sağlıklı bünyeye sahip insanlarda ölümcül sonuç oluşturmaz. Akreplerin ölümcül olanları daha çok güneydoğu illerinde sıcak iklim bölgesinin etkisi ile görülmektedir. Akreplerin renkleri siyah akrep, kahverengi akrep, sarı akrep şeklinde karşımıza çıkar.

Geceleri serinde dışarıya çıkan akrep çeşitleri dolunaylı havalarda ışığın etkisi ile mavimsi görünüme dönüşmektedir. Akrep sokması her insanda farklı etkiler meydana getirdiği için gerek akreplerin zehri, gerek akrep tarafından sokulan insanın bünyesine göre farklı olur. Akreplerin soktuğu kişilerde şiddetli sancı, yanma, karıncalanma ve kısmi felç gibi yan etkiler görülebilir. Bilinç kaybı, kusma ve bulantı, zehrin etkisine göre değişir.

Akreplerin Kuyruk Yapısı Ve Türleri

Akrebin kavisli bir kuyruk özelliği, kuyruğunun ucunda kıvrımlı zehir barındıran iğnesi mevcuttur. Akrep bunu böcekler ve örümcekler gibi kurbanlarını pasifize ederek daha kolay beslenebilmek ve öldürmek için kullanırlar. Akrepler, avlarını sokabilmek için büyük ön kıskaçlarıyla kurbanlarını yakalayıp sıkıca kavrar ve hareketlerini kısıtlayıp onları adeta felç ederler.

İğneden çıkan zehir, akrebin kurbanlarını hareketsiz hale getirecek kadar güçlü bir yapıdadır. Hatta bazı akrepler insanların ölümüne neden olabilecek derecede güçlü bir zehir yapısına sahiptirler. Yapılan çalışmalara göre, tek bir akrep cinsinde 40 ile 50 adet arasında toksin bulunduğu tespit edilmiştir. Yaklaşık olarak, 1.500 bilinen akrep cinsi arasında sadece 50 türü insan hayatı için ölümcül tehlike ve risk oluşturur.

Akrepler Nasıl Çoğalır?

Akrep ve Örümceği kıyaslayacak olursak ikisi de zehirli türleri olan ve insanları öldürecek kadar zehri olan örümcekler ve akrepler en çok korkulan hayvanlardır. Her iki tür zararlı da uyuz böcekleri, kene ve ot biçenler gibi eklem bacaklı gillerden sınıfından olup sekiz bacağa sahip olmaları ile dikkat çekerler. Her iki haşere türünün de gövdeleri, sefalatoraks ve karın olmak üzere, iki bölümden meydana gelir.

Akrep ve örümcekler benzer evrelerden geçerek, yumurtadan yetişkin döneme erişirler. Erginlik evresinde ise sürekli kabuk değiştirerek ve büyüyerek, gelişimlerini tamamlarlar. Genellikle akrep ısırıkları, akrep tarafından sokulan kişinin akrep zehrine alerjisi yok ise eşek arısı sokmasına benzer bir acı ve şişlik meydana gelmesine sebep olur. Yine de bazı akreplerin öldürücü zehre sahip olmalarından dolayı akrepler, genelde korkulan zehirli türdür.

Akrep Ve Örümceklerin Zehir Yapıları

Büyüme hızları ve gelişimleri farklılık içerse de davranışları ve tabiatları birbirlerine oldukça fazla benzerdir. Her ikisi türde yırtıcı hayvanlar olup, böcek gibi canlıları yakalarlar. Akrep kıskaçları ve zehri ile, örümcekler ise zehir ve ağları ile böcekleri avlar ve beslenirler. Bütün bu benzerliklere rağmen, örümcekler ile akrepler arasında oldukça fazla farklılık göze çarpar. Örümceklerin zehirlerini akıtmak için kullandıkları zehirli dişleri bulunmaktadır.

Akrepler de diş olmamasına karşın, kuyruklarının ucunda değişime uğramış pedipalpler olan bir çift kıskaçları bulunur. Akrep sokması örümcek ısırığına oranla daha sancılıdır. Ancak karadul ve tarantula örümceği gibi türler son derece ölümcül örümcekler olarak öne çıkar. Akrep zehrine maruz kalan kişi derhal hastaneye kaldırılıp tıbbi müdahale yapılmalıdır. Özellikle bebek ve çocuklar akrep sokmasına karşı savunmasızdır.

Akrep Sokması Belirtileri

Akrep tarafından sokulmuş insanlarda şişlik gibi belirtiler görülebilir. Bazı kişiler, uyuşma ve kasılmalar hissedebilirler. Hatta bazı aşırı örneklerde, akrep sokmasından sonra kimileri nefes almakta zorluk yaşamaktadır. Alerjisi olan insanların, tehlikeli akrep zehrinden ölme oranı daha yüksektir. Akrep sokmasından hemen sonra, akrep zehrinin etkisini yok edecek panzehir iğnesi yapılırsa, hayatta kalma olasılıkları çok daha yüksek olur.

Akrep sokmaları, özellikle kırsal kesimlerde daha fazla görülür. Her ne kadar oldukça az sayıda insan bu nedenle ölse de insanların, özellikle çocukların ve yaşlıların, akreplerden uzak durmaları akreple temastan kaçınılması ve bireysel olarak akreple mücadeleden kaçınılması gerekir. Akrepler hakkında insanların en fazla merak ettiği sorular, Akrep yavruları, Akrepler ne kadar yaşarlar?gibi özelliklere duyulan ilgidir.

Akrep Sokması ve Tedavisi

Akrep sokması insanda ani acıya ya da yanmaya sebep olabilir. İnsan tenine dokununca hassas, küçük şişlikler oluşturabilirler. Bazı akreplerin ısırığı karıncalanma ya da uyuşukluğa, görüş bulanıklığına ve kaslarda seğirmeye yol açacak kadar etkilidir. Çocuklarda hiperaktivite ya da düzensiz göz hareketleri yaşanmasına sebep olur. Akrep tarafından sokulduysanız, hemen ısırığın olduğu bölgeyi su ve sabunla güzelce yıkayın.

Acıyı ve şişliği azaltmak için buzla soğuk kompres yapmanız rahatlatıcı olur. Şayet akrep sokmasının belirtilerini hissetmeye başlarsanız, doğru tedavinin uygulanabilmesi için hemen bir doktora görünerek tedavi olmanız şarttır. Sağlık uzmanları, kalp seviyesinin altında kalan bölgeyi hareketsiz hale getirerek akrep zehrin vücuda yayılmasını durdurabilir. Akrep sokmasında ilk yardım kadar doğru tedavi hayat kurtaran bir önemdedir.

Akrebe Karşı İlaçlama Servisi Önemlidir

Akrep sokmasından kurtulmanın önemli yolları ilaçlama ve sokulan bireyde tedavidir. Sokulan kişiyi sakinleştirmek ve böylece kan basıncını düşürmek, kalp atışını yavaşlatmak da zehrin vücuda yayılma hızını oldukça azaltacaktır. Soğuk kompres ve antispetik uygulama yapmak diğer bir akrep tedavi şeklidir. Türkiye’de bazı akrep zehirlerinin normal bir insan için hayati tehlike içerdiği özellikle hassas yapılı insanlarda ölümcül risk içerdiği görülmektedir.

Akrepler nasıl ürer ve çoğalır? Akrepler yuvasını nerelere yapar? Akrepler nasıl yok edilir? gibi önemli sorular en fazla merak edilenlerdir. AtlasTürk ilaçlama firması olarak akreplerin neden olduğu tehlikenin bertaraf edilmesi için ani öldürücü akrep ilaçları kullanarak en kısa sürede akreplerden kurtulmanızı sağlıyoruz. Akreple mücadele bilgi ve donanım gerektirdiği için bireysel olarak akreplere karşı ilaçlama ve müdahale etmekten uzak durulmalıdır.