0 542 799 13 13

Böcek Türleri

İstanbul Böcek İlaçlama Firması: 0 542 799 13 13

Böcekler hakkında merak edilen pek çok şey vardır. Böcek Türleri ve böcek ilaçlama insanların yaz dönemlerinde çok daha araştırma yaptıkları ve hizmet talep ettikleri bir öneme sahiptir. Yürüyen ve insanları ısıran böcekler ile uçan ve insanları sokarak ölümlerine neden olan böcek türleri de mevcuttur. Böceklerin zararları insan sağlığı açısından evlere ve işletmelere girip gıdaları kirletmeleri ile başlar. Kemirgenler ve böceklerden kurtulmak için kapalı alanlarda düzenli haşere ilaçlama yaptırmak oldukça önemlidir.

Astek ilaçlama olarak böceklerin yapısı ve böceklerin özellikleri hakkında kısaca bilgi vermenin faydalı olacağını yerinde buluyoruz. Çünkü faydalı ve zararlı böcekler hep insanlar için yaratılmıştır. Örneğin arıcılık olmasa incir yiyemeyiz. Böcekler hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan doğru tanımlama yapmak oldukça zordur. Yabancı otların aşırı derecede çoğalmasını önleyen böceklerdir.

Cila maddesi gomalakını böceklere borçluyuz. Artık maddeleri yiyerek, çevreyi sessizce temizleyen yine böceklerdir. Ayrıca zararlı böcekleri yiyerek veya parazit üreterek aşırı derecede çoğalmasını önleyen yine böcek çeşitleridir. İlgi çekici hareketleri ile bizleri adeta büyüleyen böceklerin faydalarını anlamak için bu kadar sınırlı örnek bile insanlığın hizmetine sunulan böceklerin gereksiz haşereler olmadığını anlamak yeterlidir.

Böceklerin Vücut Yapısı

Böceklerin yapılarında baş (caput), göğüs (thorax) ve karın (abdomen) olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir. Başta anten, ağız parçaları ve gözler bulunur. Göğüste üç çift bacak ile genellikle iki çift kanat vardır. Karın kısmında ise cinsiyet organları yer almıştır. Böcek türlerinin boyları bir milimetrenin onda birinden 30 santimetreye kadar değişim göstermektedir. Böcek vücudunun dış tarafı kitinsel levhacıklar ve bunlar arasında bulunan deri tarafından kaplanmıştır.

Bu dış iskelet böcek vücudunu dışarıdan gelecek zararlı etkilerden korur ve vücuttan su kaybını önler. Böcekler hakkında söylenebilecek en önemli şey hassas yapıları muazzam olarak yaratılmış olup hassas donanıma sahiplerdir. Böceklerde baş (caput) büyüklük ve şekil olarak böcek türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı türlerde baş ekseni vücut eksenine dik, bazı türlerde de baş ekseni vücut ekseninde aynı doğrultudadır.

Yine bazı türlerde ise böceğin başı ileriye doğru hortum şeklinde uzamıştır. Bu böceklerin genel özellikleri ile irtibatlı olup yürüyen böcek çeşitleri ile uçan haşereler için farklı özellik olarak ortaya çıkabilir. Antenler genel olarak gözler arasından çıkar. Böceğin dokunma ve koku alma görevlerini yaparlar. Böcek türlerine göre çeşitli anten tipleri vardır. Böceklerde ağız, besinin sıvı, katı veya hayvansal ve bitkisel doku içinde bulunması sebebiyle çeşitli tiplerde olmaktadır.

Baş Kısımları

Çiğneyici, emici, yalayıcı-emici, sokucu-emici gibi çeşitli ağız tipleri mevcuttur. Böceklerde nokta ve bileşik petek şeklinde gözler mevcuttur. Bunun yanında ışığa duyarlı deri ışık alıcıları da böceklerin türüne bağlı olarak görülebilir. Nokta gözler başın tepe kısmında bulunacağı gibi, yanlarda da bulunur. Sayıları değişiktir. Nokta gözler, osel veya sade göz olarak da bilinirler. Nokta gözlerde birer faset bulunur. Böcek gözünün saydam kat bölgesine faset denir. Bileşik gözler bir çift olup, başın yanlarında bulunur.

Sayıları türlere göre değişik olan fasetlerden meydana gelmiştir. Böceklerin çeşitleri ve büyüklükleri farklı özelliklerin yansıması olarak görülebilir. Böceklerin baştan sonra ikinci bölümünü meydana getiren göğüs, Thorax organı üç halkadan meydana gelmiştir. Bazı türlerde çok bariz olarak belirli olan göğüs kısmı, bazı türlerde başla birleşerek belirsiz bir hal almıştır. Göğüs üzerinde bacak ve kanatlar bulunmaktadır. Böceklerde üç çift bacak bulunur. Göğsün üç halkasının her birinden birer çift çıkar.

Bir bacak 5 bölümden meydana gelmiştir. Bunlar Coxa, Trochanter, Femur, Tibia ve Tarsustur. Bacaklar gördükleri vazifelere göre değişik şekiller arz ederler. Birinci çift bacaklar; kazıcı, yakalayıcı, çengelli, temizleyici, sıçrayıcı ve yüzücü bacak gibi çeşitli tiplerde olabilirler. Kanatlar böceklerde genellikle iki çifttir. Bazı türlerde ise bir çift olarak görülür. Kanatlar göğsün ikinci ve üçüncü halkalarından çıkar. Kanatlar üzerinde damarlar uzanmıştır.

Böceklerde Trake Sistemi

Damarlar içerisinde solunum borucukları (trake) boşluğu, vücut sıvısı ve sinir kolları bulunur. Kanatların gerginliğini de bu damarlar sağlarlar. Kanatlar üzerinde bulunan damarlar enine ve boyuna olmak üzere iki kısımdır. Bunların sayısı ve durumları böcek türüne göre değişim gösterir. Kanatlar, göğüs halkalarında bulunan dikine ve boyuna kasların kasılma ve uzamaları sonucu aşağı yukarı hareket eder, uçuş sırasında kanatlar havada bir sekiz (8) şekli çizer. Böceğin uçuş kuvveti ve hızı, kanatların büyüklüğüne ve kanat hareketinin sür’atine bağlıdır.

Böceklerin yapıları çok muazzam bir ölçü ile meydana gelmiştir. Böceklerin üçüncü bölümünü meydana getiren Karın kısmı yani abdomen genellikle 10 halkadan meydana gelmiştir. Böceğin en büyük kısmını teşkil eder. Yanlarında solunum gözenekleri (stigma), üzerinde ise böceğin cinsel organları ve çeşitli uzantılar bulunur. Bu uzantılar antene benzediği gibi bazen kıskaç şeklinde de olabilir. Böcek türleri ve çeşitlerine bağlı olarak vücut yapılarında farklılık ve boyutunda değişmeler görülmektedir.

Böceklerin Anatomik Yapıları

Böcek kasları genel olarak enine çizgili bir yapıda bulunur. Sayıları yüzlerden birkaç bine kadar değişir. Dış iskelete içten yapışmış durumdadır ve gayet kuvvetlidir, birçok böcek kendi ağırlığının 20 misli bir yükü kaldırabilecek yapıya sahiptir. Kaslar aynı zamanda vücut halkalarının birbirine bağlanmasını sağlar. Her halkadaki kaslar o halkada bulunan ayrı parçaların ve bacak gibi organların hareketini sağlama işlevi görmektedir. Ayrıca iç organların hareketini sağlayan özel kaslar da mevcuttur.

Böceklerde sindirim sistemi, ön, orta ve art barsak olmak üzere üç bölümden oluşur. Barsak kanalının boyu, böceğin besin durumuna göre kısa veya uzun bir yapıda görülebilir. Ön barsak, yutak (pharynx), yemek borusu (oesophagus), kursak (crop) ve ön veya çiğneyici mide (proventriculus)den oluşmaktadır. Böceklerde boşaltım, orta barsak ile art barsak arasında bulunan malpighi borucukları vasıtasıyla olur. Görüldüğü gibi son derece kompleks vücut yapıları ile dikkat çeken Böcek Türleri muazzam bir donanıma sahiptir.

Dolaşım sistemi böceğin sırt tarafına yerleşmiş arka kısmı kapalı bir damardan ibarettir. Kalp adını alır ve 8-11 kadar bölmelerden meydana gelmiştir. Bu bölmelerin yanlarında bulunan kapakçık şeklindeki yarıklardan kan içeri girer. Kalp gibi çalışan bu damarın kasılmasıyla kan, arkadan öne doğru bölmeden bölmeye geçer. Önde bulunan kısım ise uzun bir boru olup, aort adını alır. Uç tarafı açıktır. Arkadan gelen kan, bu açıklıktan vücut boşluğuna dökülür. Vücut organları arasında dolaşan kan tekrar yarıklardan (ostia) içeri girer.

Solunum Sistemleri

Böceklerin kanı soluk kirli-sarı veya yeşilimsi bir görünümdedir. Oksijen ve karbondioksit taşıma görevi yoktur. Böceklerde solunum, trake (tracheae) sistemi ile yapılmaktadır. Bu sistem vücut içine yayılmış ince borucuklar dan meydana gelmiştir. Bu borular stigma denilen deliklerle dışarı açılır. Stigmalardan içeri giren hava veya oksijen, solunum borusu (tracheae) ile bunların uçlarında bulunan daha cüce borucuklara (tracheole) gelir. Meydana gelen karbondioksidin de dışarı atılması bunun tam tersi işlemle sağlanır.

Böcek Türleri için sinir sistemi, beyin (cerebrum), suboesophagal ganglion ve sinir kordonundan meydana gelen bir yapıdadır. Beyin üç gangliondan yapılmıştır. Sinir kordonu ise, genel olarak her vücut halkasında bir çift olmak üzere ganglionlardan oluşmaktadır. Beyinden çıkan sinirler göz, anten ve üst dudağa çıkan sinirler, ağız parçalarına; göğüsten çıkan sinirler, bacak ve kanatlara, karın halkalarından çıkan sinirler ise, muhtelif organlara gider. Böcek türleri değişik renk yapıları ve farklı görünüm ve boyları ile çok çeşitli yapılara sahiptir. Böceklerin sindirim sistemleri ve yapıları en ince ayrıntıya kadar rahat hareket etmelerine olanak sağlar. Apartman İlaçlama Yöntemleri hakkında ne biliyorsunuz?.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir