0 542 799 13 13

Böcek

İstanbul Böcek İlaçlama Firması: 0 530 667 01 19

Böcek bu kelime bile pek çok insan için ıyy dedirtmeye yeterli olsa da aslında haşereler hayatımızın vaz geçilmez unsurlarından biridir. İlaçlama elbette zararlı böceklerin yaşam alanlarından arındırılması ve binalara girişlerinin engellenmesi açısından gerekli olup ev ilaçlama için büyük önem taşımaktadır. Haşere hastalıkları diye tabir edilen böceklerden bulaşan hastalıklar insan sağlığı açısından ciddi zararlara sebep olmaktadır. Böcek Bilimi haşerelerin yapısını inceleyen ve böcekleri sınıflandıran bir dal olup, haşere anatomisi ve haşere çeşitlerinin belirlenmesinde önemli görev üstlenir.

Bu yazıda Böcek Ve Böceklerin Yapıları hakkında çeşitli bilgilere yer verip aslında doğal yaşam alanlarında yaşam süren haşere ve böcek türlerinin insanlar için çok fazla faydaları olduğuna tanık olacağız. Böceklerin anten veya duyarga yapıları, eklem bacaklılar (Arthropoda) şubesinin altı bacaklılar (Hexapoda), çok bacaklılar (Myriapoda), kabuklular (Crustacea) ve soyu tükenmiş trilobitler (Trilobitomorpha) alt şubelerinde görülen duyu organı olarak gelişmiş hareketli baş uzantısıdır.

Eklem bacaklıların diğer alt şubesi olan ve akrep, kene ve örümceklerin yer aldığı keliserliler (Chelicerata) alt şubesinde duyarga yani böcek anteni bulunmaz.  Haşere türlerinde genellikle başın ön bölümünde yer alan, belirli sayıda duyu yapısı taşıyan duyargalar, çoğunlukla çift sayıda yer almaktadır. Kabuklu böceklerde iki çift, diğer alt böcek guruplarında bir çift olur. Koku alma, dokunma, bazı durumlarda işitme ve tat alma (Zar kanatlıların birçok türünde) duyu organları taşırlar.

Bazı böcek türlerinde, biçimleri erkekte ve dişide değişik olarak görülmektedir. Böceklerde bulunan duyargalar, insandaki göz kadar gerekli ve haşereler için değerli yapılardır. İçten çeneliler (Entognatha) sınıfında duyarga bulunmaz. Onun yerine ön bacaklar bu iş için uyarlanmıştır. Diğer iki takımı olan çatal kuyruklular (Diplura) ile sıçrar kuyruklular (Collembola) takımlarında ise gerçek segmentli duyarga bulunur. Son segment hariç duyarganın tamamı kaslarla donatılmıştır ve her biri ayrı ayrı hareket etme yeteneğine sahiptir.

Böceklerde Beslenme Nasıl Olur?

Böceklerde beslenme bazı türlerde otçul ve bitkilerden beslenerek, bazı böcek türlerinde ise etçil ve kanla beslenme şeklinde görülmektedir. Evde görülen haşere çeşitleri insanların tükettikleri gıdalar başta olmak üzere, evdeki diğer malzeme ve insanların deri kalıntısı, saç kılı, tırnak ve kanlarını emerek beslenen haşere türleri de mevcuttur. Bilindiği gibi Böcek Türleri çok fazla çeşitleri olan haşere türleri olup değişik yapı ve beslenme özellikleri olması son derece olağandır. Böcekler günümüzde tespit edilmemiş yaklaşık olarak bir milyon türde farklı böcek türü tespit edilmiştir.

Büyüteçle görebileceğimiz kadar küçük böcekler vardır. Bunlar arasında mayt, mite, toz akarı, beyaz toz ve nem böcekleri evlerde karşılaştığımız minik haşerelerdir. Aynı zamanda zehirli ve sert kabuklu olanlar yanında fareden daha büyük boyutlara ulaşan türlerinde görüldüğü bilinmektedir. Yassı, uzun, siyah ya da farklı renkte, tombul ya da zayıf birbirinden farklı bir çok türde böcek bulunmaktadır. Bazı böceklerin vücutlarında dikensi tüyler ve kırkayak çıyan gibi çok bacaklılar da mevcuttur.

Böcekler çoğunlukla yiyecek ayrımı yapmazlar. Etrafındaki her türlü hayvanı ya da bitkiyi yiyebilme kapasitesine sahip olmaları nedeni ile, kağıttan kumaşa, poşetten, böcek ölüsüne, deri kalıntısından tırnak ve saça kadar çok değişik şeyleri tüketirler. Kimi böcekler bitki özlerini yerken, bazı zararlı böcekler de kan emerek beslenirler. Ama en ilginci, kumaş ve odun yemeyi seven böcekler olarak dikkat çeker. Pire, bit, tahta kurusu, kuş biri gibi küçük böcekler kan emicilere örnek teşkil edip insanların sağlığında bozulma ve hastalık virüslerine taşıyıcılık yaparlar.

Odun yiyen böcek olarak tahta kurdunu, kumaş yemeyi seven böceğe de güveyi örnek verebiliriz. Böceklerle beslenen kertenkele, akrep, hamam böceği, örümcek gibi zararlılar yanında rutubetten beslenen ve üreyen böceklerin olması da oldukça ilginçtir. En Tehlikeli Böcek olarak bilinen kene, örümcek, zehirli karınca, eşek arısı, akrep, sivri sinek gibi zararlı haşereler insanların hayatını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Böceklerin beslenmesi kadar üreme ve yaşam alanları da ilginçtir.

Böcekler Nasıl Ürer Ve Çoğalır?

Böcekler genel olarak ayrı eşeyli irili ufaklı çeşitli görünüme sahip canlılardır. Ancak nadir olsa da birkaç örnekte iki eşeyin ayni bireyde temsil edilmesi yani hermafroditizim veya (Gynondromorphizim) görülür. Buna en iyi örnek pamuklu bit, Icerya purchasi’ dir. Böceklerde çoğalma sistemi abdomende bulunan bir organ grubudur. Erkek ve dişi çoğalma sisteminin kısımları arasında oldukça güçlü bir paralellik olduğu gibi her iki sistemin birçok yanı bilateral simetrili özelliktedir.

Dişi Böcek çoğalma sistemi esas olarak yumurtaların oluştuğu bir ovariol grubu, spermaların depo edildiği bir spermateka ve yumurtaların vücudun dışına çıkarılma görevini gören bir kanal sisteminden ibarettir. Tipik dişi bir böcek çoğalma sisteminde her biri vücudun bir yanında olmak üzere 2 adet ovaryum mevcuttur. Ovaryum çok sayıda yumurta borucuklarından oluşur. Her bir ovariol anterior olarak terminal filament denen bir tutunma ipliği ile son bulur. Ovariolün üst bölgesinde gelişmekte olan yumurtalar ve bunun altında olgun yumurtalar bulunur.

Ovariolün kaide kısmında pedicel denen küçük bir kanal vardır. Her grubun pedicelleri birleşerek bir calyxi oluşturur. Calyx’lerin her biri lateral ovidukt içersine açılır. Her iki yanda yer alan lateral oviduktlar, median oviduktu meydana getirmek üzere aralarında birleşirler. Median ovidukt ya doğrudan dişi yumurta koyma borusu (ovipositor) ile birleşir veya ovipositor ile birleşen yumurta odacığı açılmaktadır. Böcekler nasıl ürer? böceklerde çoğalma nasıl olur? kısaca değinip bazı haşere ve böcek türlerinin yumurtlama yolu ile, bazıları da doğum yaparak üreme eğilimindedir.

Bu yazıda böcekler nasıl beslenir? böcekler ne yer? evdeki karşılaştığımız pek çok haşere nasıl ürer anlaşılması için böceklerin beslenme şekli ve üreme yöntemi hakkında bilgi vermeye çalıştık. İnsanların hastalanmasına sebep olan zararlılar olduğu gibi zehirleyip ölüme yol açanların da olması konutlarda böcek ile mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Ancak doğal ortamlarında zararlı olarak bilinen pek çok haşere aslında insanlar için son derece faydalıdır.

Böcek Bilimi Nedir?

Böcek ve haşere türlerini inceleyen bilim dalına Türkçe olarak Böcek Bilimi demek daha doğrudur. Entomoloji ya da böcek bilimi, böcekleri inceleyen entomalog ve biyologlardan oluşmaktadır. Böcek bilimci uzmanlara entomolog ya da böcek bilimci adı verilir. Hayvanlar aleminin en kalabalık sınıfı olan Insecta, yani böcek türleri 700 bini aşkın bilinen türün yanı sıra, en az o kadar tanımlanmamış haşere türünü kapsadığı tahmin edilmektedir. Böylesine zengin bir tür çeşitliliği gösteren böcekler doğal olarak insan yaşamında öbür hayvanlardan çok daha büyük bir önem taşır.

Günümüzde böcek ve haşere türleri adli entomoloji olarak bilinen adli vakaları çözmekte de kullanılmaktadır. Biyolojinin diğer alanları gibi entomoloji de birçok alt dala (sistematik entomoloji, ekoloji, etoloji, fizyoloji ) gibi dallara ayrılmıştır. Bu alt dalların çoğunda hem uygulamalı, hem de salt araştırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Uygulamalı entomoloji çalışmaları böcekleri zarar ve yararları açısından incelerken, kuramsal araştırmaların amacı tüm haşerelere ilişkin temel bilgileri derlemektir.

Uygulamalı entomoloji, tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği ile ormancılık gibi alanlarla yakından ilişkilidir. Bugün çağdaş entomoloji çalışmalarının odak noktası hala taksonominin tanımlama evresindedir. Pulkanatlılar takımından kelebekler ve güveler gibi en iyi incelenmiş gruplarda bile sürekli yeni türler tanımlandığı için daha pek çok böcek gün yüzüne çıkarılmayı beklemektedir. Larva erişkin biçimleri birbirinden çok farklı olan tüm başkalaşmalı böceklerin erişkinleri dışında, haşerelerin yaşam evrelerini tanımlamak genellikle son derece güçtür.

Bu nedenle böcek bilimi haşerelerin sınıflandırılıp tanımlanmasında büyük önem taşır. Böcekler zararları kadar son derece hayati faydaları olan ve insan ırkının devamlılığı açısından zorunluluk teşkil eden canlılardır. Böcek Bilimi Nedir? entomoloji olarak nitelenen böcek bilimine kısaca böceklerin türevini ve özelliklerini araştıran bir bilim dalı demek hiçte yanlış olmayacaktır. Pek çok insan haşere hakkında bilgi aradığı için bu konuda bir yazı ile sizlerin bilgi edinmenize yardımcı omayı uygun gördük.

Böcek İle Mücadele Nasıl Olmalıdır?

Böcek İle Mücadele dış alanlarda bitki ve ağaçların korunması için yapılırken apartman etrafı ve konutlarda insanların huzuru ve sağlığını korumak için yapılmaktadır. Haşere ile mücadele için doğal önlemler başlangıç aşamasında kaçırma ve engelleme özelliği görürken, üreme aşamasında ilaçlama yapılarak böcekler ile mücadele edilmesi şarttır. Apartman ve dairelere böceğin girmesi durumunda yapılacak yanlış ve hatalı ilaçlama durumunda bazı böcekler bağışıklık kazanabilir ve dirençleri artan böcekleri mekanlardan söküp atmak çok zorlaşır.

İlaçlama konusunda uzman, eğitimli ekiplerce çalışan, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı haşere ilaçları kullanan profesyonel firmalar ile çalışmak ve bilinçli ilaçlama desteği sayesinde zararlı böcek ve haşerelerden kurtulmak çok daha isabetli ve kalıcı çözüm için gereklidir. Tahta kurusu, pire, ağaç kurudu, kuş biti, kertenkele, toz akarı, beyaz nem böceği ile mücadele, kokulu ilaçlarla ve ulv ilaçlama tekniği kullanılarak yapılmalıdır. Aksi takdirde bu böceklerden mekanlarınızı arındırmak asla mümkün olmayacaktır.

Hamam böceği, kalorifer böceği, karınca, sinek, örümcek, gümüş böceği, kulağa kaçan gibi haşere ve böcek ile mücadele kokusuz ilaçlar kullanılarak kolaylıkla yapılabilmektedir. Jel ilaçlama ise hamam böceği, kalorifer böceği, karınca ve gümüş böcekleri ile mücadele için siz mekanda iken hiçbir hazırlık yapmanızı gerektirmeden uygulanabilir. Kokusuz sıvı ilaçlamada veya jel ilaçlama da mekanı terk etmeye gerek olmazken kokusuz sisleme uygulamada evden çıkmak gerekir.

Evde haşere görülmesi aslında başka böceklerinde varlığına açık bir işaret olarak algılanmalı ve hemen vakit kaybetmeden haşere ilaçlama servisi alınmalıdır. Kemirgen ve haşere çeşitleri tükettiğimiz gıda ve kullandığımız eşyalara bıraktıkları salya ve dışkılarla bulaştırdıkları mikropları sağlığımızın bozulmasında en önemli etkenlerden başta gelenleridir. Haşere çeşitleri hakkında bilgi edinmek haşere mücadelesinde daha kalıcı sonuçlar almada faydalı bir işleve sahiptir. Astek ilaçlama firması böcek ilaçlama konularında son derece birikimli bir ekiptir. En Etkili Haşere İlaçları yazımızı okumalısınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir