0 542 799 13 13

Kabuk Böceği Ve Ağaç Kurdu

İstanbul Böcek İlaçlama Firması: 0 542 799 13 13

Kabuk Böceği Ve Ağaç Kurdu olarak tanınan ağaç yiyen zararlılar ormanlarda sıkça görülür. Tahta Kurtları, Tahta biti, Ağaç kurdu, Odun kurdu, Mobilya böceği, Kabuk Böceği, odun yiyen böcek gibi değişik isimler ile anılırlar. Aslında böcek ilaçlama yaptırmak için tahta kurtlarını tanımak kolaydır. Çünkü yetişkinlerin renk yapıları kırmızı ile siyah karışımı bir görünümdedir. İlk bakışta ren olarak kahverengiyi çağrıştırır. Bacakları kirli sarı renkli, ince ve kısa kıllarla kaplı olan tahta kurtlarının vücut boyları 2,5 ile 5 mm arasında bir boyuta sahiptir. Tahta kurtları, serin ve rutubetli iklim şartlarında daha fazla görülmektedir.

Neredeyse tüm ağaçlara ve mobilyalara saldırabilen böceklerin en sinsi tarafı ise, verdikleri zararın çok geç fark edilmesi nedeni ile büyük hasara yol açmalarıdır. Kabuk Böceği ve ağaç kurtları çiftleşme sonrasında dişileri odunların çatlak ve yarıklarına, pürüzlü yüzeylere ve ağaç içinde açtıkları galeri ve tünellere yumurtasını bırakır. Yumurtadan çıkan böcek larvaları da kısa bir süre yer değiştirip, en uygun yeri bulunca odunun içine girerler. Ve burada uzun süre kalarak açtıkları tünellerde hareket ederek ağaç gövdesinden beslenirler.

Larvalar, 4-5 hafta kadar kendilerine açtıkları ortamda beslenmektedir. Ayrıca yetişkin dişi böceklerin yumurtanın üzerine koyduğu bir madde, odun dokusunda ayrışmaları sağladığı için aslında yavruları için yol ve yuva oluşmasını sağlar. Rutubetli veya kısmen çürümüş odunlar, tahta kurtları için en fazla tercih edilen ağaç malzemelerdir. Tahta Kurdunun Gelişimi Nasıldır? Tahta Kurdu Larvaları 7 mm boyunda, sarı veya beyaz renktedir yay şeklinde bir vücutları olup çeneleri vücutlarına göre daha koyu renge sahiptir.

Kabuk Böceği, tahta kurdu, Ağaç böceklerinin gelişebilmeleri için %60 nem ve 22 ile 23 derece arası sıcaklık en ideal seviyededir. Yetişkin böceklerin ortaya çıkması, 2 yıldan daha uzun bir zaman gerektirebilir. Larvalar tamamen geliştikten sonra, odunun içinde düzgün galeriler açarlar. Böceklerin iç organlarının geliştiği uyku dönemi olan pupa dönemi de genellikle bu dönemde başlar ve yaklaşık olarak 4 ile 8 hafta kadar sürer. Odunu terk eden tahta kurtları, 4 hafta yaşar. Bu nedenle genelde evlerde tahta kurdu görülmesinden kısa zaman sonra ölüleri görülür.

Tahta Kurdu Ve Kabuk Böceğinde Üreme

Dişi böceklerin üzerinde yapılan incelemeler göstermiştir ki tek seferde bu tür böcek çeşitlerinin 100 tane yumurta bırakabildikleri tespit edilmiştir. Tahta Kurduna benzeyen orman zararlısı böcek türleri ağaç yiyen ve kabuk böcekleri olarak oldukça zararlıdır. Tahta kurtlarının zarar verebileceği eşya sayısı da oldukça çeşitli olacağı için maddi kayıpların bir hayli değişken olacağı malumdur. Tahta kurdu ve ağaç böceği istilasının en belirgin işaretleri yeni oluşmuş keskin kenarlı, yuvarlak veya oval şekildeki delikler olarak görülebilir.

Bu delikler genelde temiz ve pürüzsüz bir görünümde olur. Ahşaplarda oluşan tüneller ancak yüzeye yaklaşınca çökmeler ve renk değiştirme ile fark edilebilir. Aksi halde kolay fark etmek pekte mümkün olmaz. Tahta kurtları malzemelerinizi oyup kanallar açtığı ve yüzeye çıkacağı zaman ortaya bir toz kümesi çıkar. Tozun normal oluşan tozdan farkı, bir ahşap tozu olması ve altında toplu iğne kadar bir delik bulunmasıdır. Döşeme tahtalarında hasar ve bozulmalara sebep olur.

Parçalanan ahşap eşyaların uzun süre böcek istilasına uğramış gövdelerde yüzeye yaklaşmaları ile çökmeler neticesinde olur. Ölü böcekler. yüzeye çıkan ve istilanın yaşandığı eşya veya bölgeye yakın yerlerde daha fazla sayıda görülür. Tahta kurtları son aşamada böcek haline gelmektedir. Tahta Kurdu ve kabuk Böceği Yumurtalarının Boyutları farklılık gösterebilir. Gözle görülmesi oldukça zordur ama bazı durumlarda tahta kurdu yumurtası ile karşılaşmak mümkündür. Ev zararlıları arasında maddi kayıplara sebep olan oldukça sinir bozucu ve istenmeyen bir böcek türüdür.

Evlerde görülen ahşap zararlıları olarak bilinen ağaç kurdu ve tahta kurtları genelde ormandaki ağaçlardan kaynaklanan sorunlardır. Ancak depolar ve atölyelerde ağaç malzemeler işlenirken de diğer ahşap malzemelere bulaşabilirler. Bu böceklerin evlerdeki mobilyalarında yaşayıp zarar verenlere Tahta Kurdu ormandaki ağaçlarda görülen türlere ise Kabuk Böceği ve odun böcekleri denmektedir. Orman zararlısı bu böcekler ağaçlara ciddi zararlar verirler. Dilerseniz Kabuk böceklerini yakından tanıyalım.

Kabuk Böceklerinin Yapıları Ve Zararları

Kabuk Böceği orman zararlısı böceklerden görünüm olarak tahta kurtları ile benzerlik gösteren bir böcektir. Böcek ilaçlama yapılan böcekler arasında odun böceği, ağaç böceği, tahta böceği, parke böceği,ağaç kurdu ve tahta kurtları ile aynı sınıftan olan Kabuk Böcekleri sert kabuklu olup vücutları dikenimsi kıllarla kaplıdır. Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae takımından olan Kabuk Böceği, Coleoptera takımının Curculionidae familyasının Scolytinae alt familyasının üyeleri olarak incelenmektedir. Bu alt familyadaki böcekler küçük yapılı, silindirik şeklinde ve koyu kahve rengindedirler.

Tahta kurtları ile neredeyse bire bir aynı özellikleri sergilerler. Görünüm olarak kısa ve çoğunlukla kırık olan antenleri 11 -12 parçadan oluşmaktadır. Antenleri birçok türde belirgin olarak görünen bir topuzla belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Kabuk Böceği ve odun böceklerinin başları boyun kalkanlarından daha dar ve onun içine çekilmiş durumda olup oval bir görünüm sergiler. Kabuk böceklerinin gözleri büyük, ağız parçaları küçük ve gizlidir. çeneleri kuvvetli ve kesici etkisi güçlüdür.

Odun böcekleri ile ağaç kabuğu böceği, Prothorax büyük, elytra kaidesinden dar veya geniş; genişliğinden daha uzundur. Kanatlar genellikle oldukça iyi gelişmiştir. Elytra abdomenden uzun veya kısa bir biçimdedir. Kabuk böceğinde bacaklar kısa, tarsusları 5 segmentlidir. Abdomen kısa, 5-6 belirgin sternumludur. Kabuk böceklerinin larvaları yumuşak, beyazımsı renkte, bacaksız ve karın tarafına hafifçe kıvrılmış bir şekilde görünür. Pupa dolgun yapılı ve serbest pupa tipindedir. Kabuk Böceği kural olarak bitkilerin odunlaşmış kısımlarını tahrip etmek suretiyle ciddi anlamda zarar sebebi olmaktadır.

Tüm gelişim dönemlerini bitkilerin içinde geçirirler. Üreme yerlerini ya olgunluk yiyimi yapmak veya yumurta koymak için uygun bitkiler aramak veya regenerasyon yiyimi yapmak için ağaç gövdesini terk ederler. Dişi Kabuk böceği yumurtlamak için bitkinin içine girer. Yumurtalar, ana böcek tarafından açılan üreme yolu veya ana yol denilen yollara uygun yerlere konur. Ana Kabuk Böceği yumurtalarını ana yolun ya iki tarafına teker teker yada topluca küme halinde bırakmaktadır.

Kabuk Böcekleri Ve Ağaç Böceklerinde üreme

Odunda üreyen kabuk böcekleri ile ağaç kurdu ve tahta kurtlarında üreme yollarını çeşitli doğrultularda olmak üzere ağacın odun kısmında açarlar. Pupadan çıkan genç erginler olgunlaşma yerlerini ana yol vasıtasıyla terk ederler. Sadece bir ağaç türünü tercih eden Kabuk böceklerine MONOFAG, çeşitli ağaç türlerinde yaşayanlarına da POLİFAG Kabuk böcekleri ismi verilmiştir. Kabuk böcekleri ikiye ayrılırlar. Kabukta üreyen kabuk böceklerinin ana yolları genellikle kabuk ve kambiyum mıntıkalarında bulunur. Bazen bu yollar diri oduna da oldukça önemli miktarda girmiş durumdadır.

Bu yolların şekilleri ana hatları itibariyle her böcek türü için belirlidir. Bu nedenle ana yollar, kabuk böceklerinin tamamında büyük önem taşırlar. Kabuk Böceği ağaç gövdesinde ana yolları olarak esas itibariyle; bir kollu dikey, iki kollu dikey, bir kollu yatay, iki kollu yatay, yıldızımsı, larva yolları ayrılmış meydanımsı ve larva yolları ayrılmamış meydanımsı (Larva familya yeniği) yol olmak üzere 7 farklı tipe ayrılır. Odunda üreyen Kabuk böcekleri ile ağaç böceği merdivenimsi yol olmak üzere dört farklı şekilde kanal açar.

Larva halindeki familya yeniği, bir düzlemdeki yatay çatal yol ve çeşitli düzlemlerdeki çatal yollar olmak üzere dört ayrı tipte ana yol açarak ilerlerler. Kabuk böcekleri uzun zaman yaşarlar ve bu süre içinde birkaç defa ürerler. Kural olarak bir olgunluk yiyimi ve buna bağlı bir cinsel diyapozları vardır. Bazı kabuk böceği türleri daima basit bir generasyona sahiptirler. Bunlara etki edilemeyen Kabuk Böcekleri denir. Kabuk böceklerinin önemli bir kısmı ise uygun hava hallerinde ikinci ve hatta üçüncü bir generasyon meydana getirirler.

Bu gibi kabuk böceklerine de Etki Edilebilen Kabuk Böcekleri denir. Bu özellik Kabuk Böceği İle Mücadelede oldukça fazla önem taşır. Bu gibi türler üzerinde dikkatle durulması gerekir. Kabuk böceklerinin zarar yaptığı ağaçlar ya teker teker veya küçük gruplar halinde kurumaya başlar. Böcekli ağaçlar deliklerinden dışarıya dökülen öğüntülerden anlaşılır. İğne yapraklı ağaçlarda ufak reçine damlacıklarının sızması da çok kere kabuk böceği zararını gösterir. Ağaç böcekleri ve odun böcekleri ile mücadele için hiçbir zaman ağacın tepe rengi değişinceye kadar beklenmemelidir.

Tahta Kurtları Ve kabuk Böceklerinin Zararları

Böceğin larvası ağaçta beslenir ve ağaç içindeki tünellerde yaşar. Ergin tahta kurtları ve kabuk böcekleri ağaçtan uçar. Ergin böcekler genelde zayıf düşmüş ağaca yerleşir. Erginler ana yolları açar ve yumurtalarını bu açtıkları tünellere bırakırlar. Orman Böceğinin Zarar Durumu besin sağlama eğilimlerinde sergiledikleri iki temel yönelim tarzı, ‘primer zararlı’ veya ‘sekonder zararlı’ olma durumları olarak gösterilir. Primer zararlılar, iyi bir fizyolojik konumdaki canlı ve sağlıklı ağaçlara saldıran ve bu ağaçlarda yaşayabilen böceklerdir.

Bunlar, temelde öz su emen ve yaprak yiyen böcekler olarak bilinir. Sekonder zararlılar, çevresel koşullar uygun olduğunda büyük miktarlarda çoğalabilir ve zararlı olabilirler Kabuk Böceği Türleri, büyük salgınlarda tamamen sağlıklı ağaçlara saldırırlar ve primer zararlılar olurlar. Orman böceklerinin zarar şekilleri dört ana başlık altında toplanabilir. Bazı böcek türlerinin etkileri, daha sonra, orman ağaçlarından yararlanma ve mobilya imalatı sırasında, kalitedeki odunun bozulmasına öncülük edebilir.

Binaların kerestelerinde ve mobilyalarda zarar yapan böcekler, Örneğin ev teke böceği ve mobilya böcekleri olarak türdendir. Bazı böcekler ağır istila hallerinde ağaçları kurutabilirler. Diğer böcekler de, bitkilerde hastalık oluşturan virüs, mantar ve nematod gibi organizmaların taşıyıcılarıdırlar. Özsu emen böcekler, kabuk böcekleri, teke böcekleri orman ağaçlarında hastalık etmenlerinin taşınmasında rol alırlar. Kabuk Böceklerinin Beslenme Tercihleri, Kabuk böceklerinin primer zararlı olanları, işlevsel kambiyum ve floeme sahip,nişasta ve proteinlerce zengin olan, tamamen sağlıklı ağaçlara saldırırlar.

Sekonder zararlılar ise bu dokuları etkilemiş veya az çok bozulmuş ağaçları seçerler. Pek çok sekonder zararlı kabuk böceği türü saldırdıkları ağaçlarda geri dönüşü olmayan değişikliklere neden olurlar. Odun böceği, Kabuk Böceği, Tahta Kurdu böceği, ağaç böceği benzeri böcekler ağaçların bilinen en büyük düşmanlarıdır. Ağaç kesilip mobilya yapımında kullanıldığı zaman gövdedeki böcekler ileriki aşamada evlerde de ciddi zararlara sebep olur.

Kabuk Böceklerinin Beslenme Tercihleri

Bazı Scolytidae türleri bir ağacın bir veya diğer kısmı için bir tercih gösterirler. Bazıları kalın dalları, diğerleri ince dalları, belirli kalınlıktaki sürgün veya kabukları tercih ederler. Avrupa’da koniferlerde zarar yapan kabuk böceklerinden 10 tür kök boğazına yerleşir, 31 tür gövdeyi seçer, 40 tür dalları veya sürgünleri terciheder. Dendroctonus micans ladin gövdelerinin herhangi bir yerinde kuluçka sistemi oluşturabilir ancak kök boğazını tercih eder; Ipsacuminatus, kabuğun ince olduğu dallara ve tam gövdelerin yukarı kısımlarına arız olur; Pityokteines curvidens göknar ağaçlarının ince kabuk kısımlarını araştırır.

Ilıman kuşak alanlarında, kabuk böceklerinin çoğu kabuğun iç tarafında yaşar ve floem yiyiciler olarak bilinir. Trypodendron lineatum, Xleborus dispar ve Platypus spp. Gibi birkaç tür odunun derinliklerinde galeriler açar ve mantarlarla birlikte yaşarlar. Bunlar, ambrosia böcekleri olarak bilinen odun delici, mantar yiyici böceklerdir. Türkiye Ormanlarında Zarar Yapan kabuk Böcekleri yani ağaç böceği türleri, Büyük ve küçük karaağaç kabuk böceği Tomicus piniperdadır.

Erginlerinin boyutu 3 -5 mm büyüklüğünde siyahımsı ile sarımtırak kırmızı renklidir. Baş ve thorax parlak siyahtır. Anten ve bacakları sarımtrak kırmızıdır. Sağrıda ikinci nokta sıralarında tüyler bulunmadığından iki adet çukur görülmektedir. Erginleri dikey iki kollu ana yolları açmaktadır. Erginleri, koyu kahverengi veya siyahımsıdır. Genç erginlerin üzerinde grimsi sarı renkte uzun seyrek kıllar vardır. Vücutları silindirim si bir yapıda görülür. Tahta kurdu, ağaç yiyen böcek, odun böceği, ağaç kurdu, ve kabuk böceği gibi isimlerle anılan bu böcekler ağaç yaşken daha çok zarar verir.

Ağacın içinde yuvalanan kurtçuklar zamanla iç bölgelerde galeri ve tüneller açarak ilerler ve zamanla yüzeye doğru çıkarlar. Odun böcekleri ormanlarda ciddi zararlar verirken evlerde üreyen ağaç kurtları ve tahta kurdu ise ahşap malzemeleri içten içe kemirmektedir. Pek çok insan bu böceklerin parke ve mobilyalara sonradan bulaştığını düşünse de aslında daha ağaç halindeyken gövdeye bulaşan bu böcekler gövde bölümünde kanallar açarak ağaçların içinde yaşar ve üreme yoluna giderler. Böcekler Ve İlaçlama yazımızı okumalısınız.

6 cevap

  1. özgür kaya dedi ki:

    Merhabalar.kolay gelsin.odamda 2 adet böcek ile karşılaştım sans eseri…ve bu böcekler uçabiliyorlar.araştırmalarıma göre kabuk böcegi olabılecegını dusunuyorum …Kabuk bocegı uçebiliyor mu ve nasıl bır onlem alabılırım yardımcı olursanız sevınırım ..şimdiden teşekkürler.

  2. özgür kaya dedi ki:

    Merhabalar.kolay gelsin.odamda 2 adet böcek ile karşılaştım sans eseri…ve bu böcekler uçabiliyorlar.araştırmalarıma göre kabuk böcegi olabılecegını dusunuyorum …Kabuk bocegı uçebiliyor mu ve nasıl bır onlem alabılırım yardımcı olursanız sevınırım ..şimdiden teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir