0 542 799 13 13

Karıncalar Ve Özellikleri

İstanbul Böcek İlaçlama Firması: 0 542 799 13 13

Karıncalar Ve Özellikleri ilginç olup, dünya genelinde yaşayan en kalabalık nüfusa sahiptir. Bu nedenle karıncalara karşı ilaçlama apartman ve dairelerde sıkça talep gören bir ilaçlama hizmetidir. Karıncalar Nerede Yaşar? karıncaların yaşam yerleri, pek çok insanın bildiği gibi toprak zeminler ve yuvalarını yaptıkları toprak altıdır. Karınca, arılarla birlikte zar kanatlılar takımında incelenen, sosyal yaşam gösteren haşere ve böceklere verilen ortak isimdir.

Karıncalar, 110 ile 130 milyon yıl önce yaban arısına benzeyen hayvanlardan türemiş ve çiçekli bitkilerin ortaya çıkışından sonra çeşitlenmiş son derece çalışkan ve aralarında mükemmel bir iş dağılımı olan canlılardır. Günümüzde 12.000?den fazla karınca türü tespit edilmiş olup, yaklaşık 14.000 civarında karınca çeşidi olduğu sanılmaktadır. Dirsekli antenleri ve ince bellerini oluşturan düğümsü yapıları ile diğer haşereler arasında kolaylıkla fark edilebilirler. Karınca yuvası genelde toprak altında olup, adeta sinir sistemini andıran katmanlar halinde milyonlarca karıncanın yaşamasına imkan verecek şekilde oluşturulur.

Bilinen 8800 karınca türünün ihtiyaç duydukları besin kaynaklarını keşfetmeleri tesadüfen olmaz. Karınca kolonisi yiyecek aramak için öncü karıncalar yollayarak en uygun beslenme alanlarını tespit ederek bu karıncanın bıraktığı kimyasal sıvıyı takip ederek yiyeceklere ulaşırlar. Buldukları besin maddelerini yuvalarına taşımaları çok değişik yollardan gerçekleşir. Bazı Karınca Çeşitleri tek başlarına avlanır ve tek başlarına besini yuvalarına taşırken bazıları daha sosyal şekilde kendilerinden kat, kat büyük yiyeceği topluca yuvalarına sürüklerler.

Buldukları besin kendi ölçülerine uygunsa, karıncalar genellikle bunu tek başlarına taşırlar. Eğer yiyecek, bir tek karıncanın taşıyamayacağı kadar iri veya küçük küçük kümeler halinde ve ise, başkalarının yemeklerini almasını engellemek için bu bölgenin çevresine zehirli bir salgı yayarlar. Daha sonra giderek büyük ve küçük diğer işçi karıncaları besini taşımak için yardıma çağırırlar. Karıncaların tüm yaşamına hakim olan kusursuz iş bölümü burada da kendini gösterir. Karınca kolonisi içinde işçi, savaşçı, asker, öncü gibi karıncalar bulunmaktadır.

Karıncalar Nasıl İletişim Kurar?

Karıncalar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, bu küçük hayvanların arasında inanılması zor bir iletişim ağının varlığını göstermiştir. Büyük veya küçük herhangi bir karınca, başındaki karmaşık duyu organlarıyla, milyonlarca hatta daha fazla kimyasal ve görsel sinyalleri yakalama potansiyeline sahiptir. karınca beyni 500.000 sinir hücresi içerir; gözler birleşiktir, antenler insandaki burun ve parmak ucu gibi hareket eder. Ağzın altındaki projeksiyonlar tadı algılar, kıllar dokunmaya karşılık verir. Karıncalar, hassas duyu organları sayesinde oldukça değişik iletişim yöntemleri kullanırlar.

Avlarını bulmaktan birbirlerini takip etmeye, yuvalarını kurmaktan savaşmaya kadar hayatlarının her anında bu duyu organlarını çalıştırırlar. 2-3 milimetrelik vücutlarının içerisine sığdırılmış 500.000 sinir hücresiyle, biz akıl sahibi insanları şaşırtacak bir iletişim sistemine sahiptirler. Yarım milyon sinir hücresi ve karmaşık iletişim sisteminin, neredeyse insanın milyonda biri küçüklüğündeki bir karıncaya ait olması aslında nasıl bir muazzam tasarıma sahip olduklarının göstergesidir.

Karıncalar kendi aralarında iş bölümü sistemine bağlılık göstermektedir. Karıncaların birlikte yaşamasıyla birlikte kurmuş oldukları koloniler 3 merkezi aşamada oluşmaktadır. Üremeyi sağlayan kraliçe karıncalar ve erkekler karınca kolonisinde en önemli işlevi görür. Bu kraliçelerin asıl görevi üremeyi sağlamak ve koloni içindeki karıncaların sayısını arttırmaktır. Fiziksel yapı olarak diğer karıncalara oranla daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. Asker karıncalar, bunların görevi kolonileri dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumaktır.

Ayrıca bu askerler, karıncalar için yeni yaşam yerleri aramakla görevlidir. Askerlerin bir diğer görevi ise avlanmadır. Karınca Çeşitleri ihtiyacı olacak besinleri avlayarak karıncaların yaşamını devam ettirmesine yardımcı olurlar. Kendi aralarında iş bölümüne gitmişlerdir. Bir bölüm düşmanla savaşırken, bir bölümü avlanma görevini üstlenir. Bir diğer karınca ise işçi karıncalardır. Bu karıncaların hepsi dişidir. Ana Karıncalar ve yavruları beslerler. İşçiler çalışan karıncalardır. Yuvaların içinde görülen koridorlar işçi karıncalar tarafından yapılmaktadır.

Karıncalar Nerede Yaşar Nasıl Ürer?

Karıncalar nerede yaşar Nasıl Ürer kısaca değinmiştik. Evlerde ve binalarda görülseler bile toprak altında koloni şeklinde yaşarlar. Erkek karıncalar, 5-6 tanesi yarış halinde kraliçe karıncanın etrafında dolaşırlar. Kraliçe yeterli miktarda sperm aldığında, titreşimli sinyal gönderir ve erkek karınca ayrılarak bir süre sonra ölür. Erkek karınca, soyunun devamı için ölümü göze alarak çiftleşme işlevini tamamlar. Kraliçe karınca, çiftleşme sonrasında kolonisini kurmak üzere uygun bir yer arar.

Kolonisini kuracak yuvayı bulduktan sonra, ilk önce kanatlarını koparan kraliçe karınca, yuvanın girişini kapatarak, haftalarca yiyeceksiz, yalnız başına kalıp üremeye başlar. Bu süre zarfında kopardığı kanatlarını yiyerek beslenen kraliçe, ilk yumurtalarını bırakır. Yumurtadan çıkan larvaları da kendi salyası ile besleyen kraliçe, işçi karıncalarını oluşturur. Yeterli miktarda beslenemeyen ilk yavrular, daha sonraki nesillere göre daha küçük olurlar. Kraliçe karınca kendi vücudu içinde sperm bankasına sahiptir. Vücudunun orta bölmesinde spermleri saklayan kraliçe, yıllarca bu spermleri saklayıp, yumurtalarını döllemek için kullanır.

Kraliçe karıncanın görevi üremektir. Sakladığı spermler ile düzenli aralıklarda sürekli üremesini sürdürür. Karıncalar 100 milyon yıldan uzun süredir dünya üzerinde yaşamaktadır. Dünyanın bilinen en yaşlı karıncası bir amberin içinde korunmuş şekilde bulunmuştur. Karıncalar hakkında oldukça ilginç bilgiler duymaya hazır mısınız? Bugün yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı, yaşayan tüm insanların ağırlığından çok daha fazladır. Karıncalar kendi vücut ağırlıklarının 20 katını kaldırabilme potansiyeline sahip canlılardır.

10 yaşında bir çocuğun bir karıncayla boy ölçüşebilmek için 700 kg. kaldırması gerekir. Dünya üzerinde 35 bin karınca türü yaşam sürmektedir. Çoğu karınca çeşidi sıcak iklimlerde yaşar. Yaklaşık 9.500 karınca türü keşfedilmesine karşın, bilim adamları bunu iki katının henüz keşfedilmeyi beklediğine inanmaktadır. Tüm böcekler arasında en büyük beyin karınca beynidir. Bir karıncanın ortalama ömrü 45 ile 60 gündür. Karınca Ve Özellikleri oldukça kompleks yaşam ve iş bölümüne sahip son derece sosyal yaşam süren haşeredir.

Karıncaların İlginç Yapıları?

Bir karıncanın dışı sert kabuktan dır, buna dış iskelet adı da verilir. İnsanların ve başka bazı hayvanların iç iskeleti vardır. En küçük karınca bir milimin onda biri uzunluğundadır. Bir karınca kolonisinin nüfusu yüz binlerden milyarlara varabilir. Karıncalar sadece dokunmak değil, koku almak için de antenlerini kullanırlar. Karıncanın karnında iki mide vardır. Bir mide yiyeceği kendi için saklar; diğeri ise diğer karıncalarla paylaşılacak yiyecekleri depolar. Karıncaların akciğeri yoktur. Oksijen vücutlarına tüm bedene yayılmış küçük deliklerden girer; karbondioksit de aynı deliklerden çıkar.

Karıncalar gri, kırmızı, kahverengi, sarı, mavi ya da mor olabilirler. Karıncanın vücudu üç bölümden oluşur: Kafa, gövde, ve kuyruk kısmı. Karınca koloni denen büyük gruplar halinde yaşarlar. Her karıncanın kolonide belirli bir görevi vardır. İşçi Karıncalar yuvadan çöpü alıp, dışarıya, özel çöplüğe taşımakla görevlidirler. İşçi karıncalar dişidir. Koloninin çoğunluğunu dişi karıncalar oluşturur. Köle yapıcı karıncalar, başka karıncaların yuvalarına saldırır ve yumurtalarını çalar.

Bu yumurtalar kırılıp, yavru karıncalar çıktığında kolonide köle olarak çalışırlar. Kraliçe karıncaların doğduklarında kanatları vardır. Başka koloniler kurmak için uçup giderler; sonra kanatları düşer. Kraliçe karınca 15 yıla kadar yaşayabilir ve bir kez eşlemesi gerekir. Her karınca kolonisinin en az bir, bazen de birden fazla Kraliçe’si vardır. Ahşap karıncası önemli yırtıcı böceklerdir ve geniş bir koloni oldukları takdirde günde binlerce böcek toplayabilirler. Ahşap karıncaları düşmanını ağzını açarak tehdit edebilir.

Normal şartlarda, Marangoz karıncalar canlı ya da ölü ağaçlarda yuva yapıp, kütükleri ya da ağaç gövdelerini çürütürler. Öte yandan, yuvalarını evlere, telefon direklerine ve diğer insan elinden çıkma ahşap yapılara da yapabilirler. Yaprak kesen karıncalar yağmur yağarken yaprak kesmezler, ve keserken şiddetli yağmura maruz kalırlarsa, yaprakları genellikle yuvanın dışında bırakırlar. Petek karıncaları çorak mevsimlerde hayatta kalmak için kayda değer yöntemler geliştirmişlerdir. Yağmurlar sırasında, bu karınca türü işçilerini su ve nektarla beslerler.

Karınca İle Mücadele

Görüldüğü gibi karıncaların özellikleri ve Karıncalar nerede yaşar? merak edenlerin karıncaların kompleks yapısı ile insanı hayrete düşüren özellikleri mevcuttur. Yuvalarını çoğunlukla yer altına inşa ettikleri için karınca mücadelesi apartman etrafında, binaların zemin katları ve bahçelerde karıncalara karşı önlem amaçlı yada imha için karınca ilaçlama servisi verilmektedir. Karınca Çeşitleri içinde zehirli ve ölümcül etkiye sahip karınca çeşitleri olmasına karşın ülkemizde bu tür karıncalara rastlamak söz konusu değildir.

Karınca ile mücadele için açık alanlarda ve bina etrafında karınca girişlerini ortadan kaldırmak için kalıcı etkili karınca ilaçları kullanılarak ilaçlama yapılmalıdır. Binaların toprakla buluştuğu zeminler ile bir metre çapında bina duvarlarına ilaç püskürtmek, hem karıncaları hemde diğer haşereleri önlemek açısından son derece önemlidir. Açık alanlarda kokulu karınca ilaçları kullanmak uzun süre etki göstermesi açısından çok daha faydalıdır.

Evde görülen karınca şikayetlerinin önlenmesi için değişik karınca ilaçları ve ilaçlama yöntemleri kullanılabilir. Kokusuz karınca ilacı olarak spreyli püskürtme yöntem ile jel karınca ilacı hem kokusuz olması bakımından, hemde evden çıkmaya gerek kalmadan kolayca uygulanmasına imkan verdiği için kolayca yapılabilir. Jel karınca ilaçlama yöntemi temizlik yaptırmadan ve insana hiç bir zararı dokunmadan çok kolay bir şekilde yapılır. Küçük karıncalar ile mücadele kokusuz ilaçlar ile rahatça yapılmasına karşın, kanatlı karınca ile mücadele hem bulundukları ortam dikkate alınarak belirlenir.

Kanatlı karıncalar uçma özelliğine sahip oldukları için sisleme ve kokulu karınca ilaçları uygulanarak yapılmalıdır. Astek karınca ilaçlama servisleri olarak apartman ve siteler başta olmak üzere, iş yeri ve diğer kurumlarda karıncaların zararlarını önlemek için karınca mücadelesi veriyoruz. İstilacı yapıları ile Karıncalardan Kurtulmak için özel karınca ilacı kullanmak etkili bir mücadele açısından oldukça belirleyici bir unsurdur. Karınca şikayetlerinizde bizden ilaçlama desteği alabilirsiniz. Evde Hamam Böceği Neden Olur? diyorsanız yazıyı okumalısınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir