0 542 799 13 13

Tatarcıklar Nasıl Yok Edilir

İstanbul Böcek İlaçlama Firması: 0 530 667 01 19

Tatarcıklar Nasıl Yok Edilir? öncelikle bu zararlı sineklerin özelliklerini bilmek ve ne gibi alanlarda üredikleri hakkında deneyim sahibi olan böcek ilaçlama firmalarından gerekli yardımı almak önemlidir. Çeşitli dış sebepler ile evlere giren tatarcıkların yok edilmesi ancak tatarcık yaşam alanlarına sızabilen özellikte güçlü ve etkili haşere ilaçları ile mümkün olur. Sırt pompası ile tatarcık ilaçlama yapmak havalandırma boşlukları ve boru geçen alanlardaki sızıntı olan yerlerde yuvalanan tatarcık sineğini önlemede kesinlikle hiç bir etkisi olmayacaktır.

Edindiğimiz deneyim ve tecrübeler tatarcık sinekleri ulaşılması çok zor alanlarda ürediklerini ve bu alanlarda yuvalanıp buldukları boşluklarda evlere yada binalara dağılarak insanlar için tehlike oluşturdukları bir gerçektir. Binalardaki tatarcıklar nasıl yok edilir? aynı şekilde zor bir işlem olarak basit uygulama ile önlenemezler. Bina sakinleri bilgilendirilmeli, başta su giderleri ve lağım kanallarına bağlanan alanlarda en ücra yerlere kadar uçabilen duman türü ilaçlama ile bu sineklerin önlenmesi sağlanmalıdır.

Tatarcık Sineklerinden Nasıl Kurtulunur?

Tatarcık sineklerinden kurtulmak ancak profesyonel tatarcık mücadele hizmeti veren kişilerin ve ekiplerin yapabileceği bir uygulama ile mümkündür. Öncelikle insanların güvenliği sağlanmalı ve gelişi güzel ilaçlama yaparak binadaki insanların zarar görmesi önlenecek şekilde önceden bilgilendirme ve tedbirlerin aldırılması sağlanmalıdır. Zor ölen tatarcık sineklerinden kurtulmak bazı durumlarda hemen mümkün olmaz. Ancak uygulanan tatarcık ilaçlarının uzun süre kalıcılığı sayesinde ilaçla temas ederek ölürler.

Tatarcıklar ile mücadele basit ve ucuz ilaçlar ile değil tam aksine özel içerikli tatarcık ilaçları ile yapılırsa başarılı olur. Karasinek ve sivri sinek gibi bina duvarları gibi yerlerde yuvalanmayan bu sinekler pis alanlara yani lağım bağlantılarına yakın yerlere yuvalanırlar. Bu nedenle kontrol edilmeleri oldukça zordur dumanlı tatarcık mücadelesi şarttır. Tatarcık en çok nerelerde görülür? hangi alanları kendilerine yaşam alanları olarak seçerler. Deniz seviyesindeki sıcak şehirlerden yüksek dağlardaki köylere, nemli tropikal ormanlardan çöllere kadar çok değişik ortamlara adapte olmuşlardır.

Ülkemizde yaz aylarında tatarcık en çok nerelerde görülür? bunun bilinmesi için insanların öteden beri yakarca ve kör sinekler olarak isimlendirilir. Bu sinek türlerinin ortaya çıktığı alanlar ve insanları ısırmaya başladıkları dönemler dikkate alındığı zaman yaz aylarında sıcak ve nemin yüksek olduğu dönemlerde fazlaca yaşanır. Sıcak sahil şeritlerinde ve yeşil alanlarda oldukça fazla görülür. İnsanların yaşam alanlarına bu gibi yerlerden gelerek ısırma sonucu insanlarda hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olurlar.

Tatarcık Sineği Yaşam Yerleri

Erkek ve dişi tatarcıklar enerji kaynağı olarak bitkilerdeki şekerlerle beslenirler. Sadece dişiler yumurtalarını geliştirebilmek için insan ve hayvanlardan kan emer. Kan emdikten 3-8 gün sonra gündüzleri dinlendikleri nemli, gölgeli ve bitki atıklarınca zengin mikro habitatlara bir defada 100 kadar yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar yaprak küfü, böcek parçaları ve hayvan dışkısı ile beslenirler. Dört larva ve bir pupa safhası geçirerek 45-50 gün içinde ergin hale gelirler.

Yumurtadan çıkan tatarcıklar yaşam alanlarının yoğun olduğu yerlerde bina ve sulak sazlık alanlara yakın bataklıklarda geceleri ışıklandırılmamış alanların çevresinde ortaya çıkar. Bitki örtüsü bulunan bölgelerde ortaya çıkarak ısıran tatarcık en çok nerelerde görülür? sorusuna yanıt olarak yaşam alanlarının kurulduğu her alanda varlıklarına şahit olunmaktadır. Tatarcıklar nasıl beslenir? ve ne şekilde yaşam sürer. Tatarcıkların yaşam alanları incelendiği zaman son derece riskli bir sine türü oldukları hemen dikkati çeker.

Çünkü tatarcık sineklerinin en fazla görüldüğü ve üredikleri yerler pis mekanlardır. Çoğu zaman karşımıza lağım kanalları, bataklıklar, su birikintisi gibi yerler ve evlerin havalandırma boşluklarına açılan yerlerde binaların pis sularının tahliye edildiği yerlerde meydana gelen su sızıntılarının yakınları olduğu görülür. Evlere giren tatarcıklar bitkisel yada etçil beslenen bir sinek türü olmayıp asalak bir yapıya sahiptir. İnsanların kanıyla beslenen tatarcık sineği insanları ve bazı hayvanları ısırıp onların kanını emer.

Tatarcık İstilası Sağlığa Tehdittir

Tatarcık sineği istilası çeşitli tatarcık hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olur. Apartman ve binalardaki tatarcık sinekleri zamanla uçarak daire içlerine açık bölgelerden girerler. Tatarcıklar nasıl yok edilir? diyorsanız en uygun ilaçlama şekli ulv ilaçlama yöntemidir. Ancak bu yöntem her bölgede kolayca uygulanması mümkün olmayan kapsamlı bir ilaçlama türüdür. Sivrisinek ve tatarcık sinekleri sinek çeşitleri içinde en fazla tehlikeye sahip zararlı haşere türleri arasındadır.

Tatarcıkların zararları arasında evlere girip her tarafa yayılmaları ve duvar yada tavanlara tutunup uzun süre buralarda kalmaları sonucu çirkin görüntülere yol açması fiziksel rahatsızlık yapar. Ayrıca insanları ısırıp mikrop bulaştırmaları nedeni ile ciddi hastalıklara neden olurlar. Tatarcıklardan kurtulmak için binalarda tatarcık ilaçlaması yaptırılıp zararlı sineklerin imha edilmesi gerekmektedir. Atlas Türk ilaçlama olarak sinek türleri ve tatarcık sineği için etkili ilaçlama şekilleri ile ani ve kalıcı özellikte etkiye sahip uygulama yapmaktayız.

Sisleme tatarcık mücadele yöntemi tatarcık haşeresi için en profesyonel uygulama olarak öne çıkar. Çeşitli yerlerde yuvalanan ve basit usuller ile önlenmeleri mümkün olmayan tatarcık sineklerinin saklandıkları alanlardan çıkarılarak yok edilmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle özel tatarcık ilaçları ile hizmet veriyoruz. Tatarcıklar nasıl beslenir? neden insanları ısırır? gibi sorularınıza yanıt alabilmek için sitemizi ziyaret edip gerekli bilgiler ışığında tatarcık mücadele hizmeti talep edebilirsiniz.

Tatarcık İçin En Etkili İlaçlama Yöntemi

Tatarcık ilaçlama şekilleri açık ve kapalı alanlarda farlı olarak uygulanır. Açık alanlarda yapılan tatarcık ilaçlama şekilleri lağım kanalları girişleri ve su birikintilerinde spreyleme şeklinde ilaçlama olur. Bu ilacın açık alanda geniş mesafelere dağılmasını önler. Ayrıca daha fazla ilaç direkt olarak alana uygulandığı için daha yoğun şekilde etki edebilir. Ancak kapalı alanlarda yüksek yerlerde sisleme tatarcık ilaçlama şekilleri daha uygun olur. Tavanla yer arasında mesafeye ulaşılması güç durumlarda dumanlı yöntem çok daha kolay ve idealdir.

Kokulu ve dumanlı yöntem ile yapılan tatarcık ilaçlaması hem ulaşılması güç olan alanlara ilacın nüfuz etmesi, hem de çok daha etkili bir tatarcık kontrolünün sağlanmasını mümkün kılar. Evlerde uygulanan tatarcık ilaçlama şekilleri yine sisleme yöntemle yapıldığı zaman tatarcıkların kısa sürede ölmelerini sağlar.  Daha sonra üreyen tatarcık sinekleri özellikle duvar ve tavanlara konup buralarda uzun süre asılı bekledikleri için tavan ve duvardaki ilacın kalıcı etkisine maruz kalarak imha olacaklardır.

Kokusuz tatarcık ilaçlama kısmi olarak görünür alanlardaki sineklerin imhasını sağlar. Ancak çatlaklar ve dar alanlarda yuvalanıp buralarda üreyen tatarcık sinekleri ilacın çıkarıcı etkisi bulunmadığı için uzun süre ölmez. Bu ise sürekli ev içlerine tatarcık girişlerinin yaşanması görüldüğü için insanların ciddi sıkıntı yaşamasına neden olur. Kokusuz ilacın işe yaramadığı kanaatine varan insanlar başka ilaçlama arayışlarına yönelir. Dairede görülen tatarcıklar nasıl yok edilir diyorsanız ulv yada şarjlı sisleme böcek ilaçlama uygulamasını talep edin.